De blir självförsörjande

onsdag 11 januari 2023

Mona Ulvåknippa

Göteborg-Örgryte Rotaryklubb och Göteborg-Majorna Frölunda Rotaryklubb bidrar till att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana. Rotaryklubben bidrar finansiellt till den ideella organisationen The Hunger Project som verkar i 13 länder runt om i världen. 

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Med kvinnor i fokus utbildas och förmås människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. 

Rotarys stöd till Boti är inriktat på tre områden:

Hälsa och näringslära

Matförsörjning

Vidareutveckling av epicenterbyggnaderna


Slutrapport - November 2023

Nu har vi fått slutrapporten för projektet Boti bygemenskap i Ghana, som startade 2009. Invånarna i Boti, som har 3 274 invånare, har uppnått sitt mål och är nu självförsörjande!

Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten på Göteborg-Örgryte Rotaryklubbs hemsida >>

I Boti avskaffar de sin egen hunger och fattigdom med The Hunger Project

Både kvinnor och män utbildas i att bli självförsörjande

The Hunger Project